KeLBaYKuŞ Forum

Geri git   KeLBaYKuŞ Forum > Genel Başlıklar > Din ve İnsan


Din ve İnsan - Dinlerin güncel hayata etkisi ve çağımızda din üzerine yorumlar


Cevapla
 
Seçenekler
  #1 (permalink)  
Alt 22.03.08, 22:15
CorLeone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
GodfatheR
 
Kaydolma: 29.11.07
Erkek
Mesajlar: 806
Teşekkürler: 23
Üyeye 154 kez teşekkür edildi
Smile İslamiyetin Kadına Bakışı

İslamın kadına verdiği değeri daha iyi anlamak için, eski medeniyetlerdeki kadına bakış açısına bakalım.


Eski Yunanlılar'da Kadın

İnsan üzerinde bir yük
Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmekl
Kadın pisdir, şeytani varlıklardan biridir
Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alımıştır
Miras hakkı yoktur
Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur
Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir
Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur
Eflatun, "Kadın elden ele orta malı olarak gezmeli"
Aristo, "Kadın yaratılışta yarı kalmış bir erkektir."
Yunan mitolojisinde ilk kadının ismi "Pandora"dır. Topraktan ve sudan yaratılmıştır. İnsanın başına gelen tüm bela ve felaketlerin sebebi bu kadındır. O, kötülüklerin kalpalı olduğu kağağı açmış ve bütün müsübet ve felaketleri dünyaya yaymıştır.
Fahşelerin evleri siyaset, sanat ve edebiyat merkezleri halindeydi.
Sanat adına çıplak heykeller ve aşk tanrıçaları yapılırdı.

Roma'da Kadın

Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra, babasının ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı. Kaldırmazsa onu kabul etmediği anlamına gelirdi.
Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi.
Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi
Koca isterse karısını öldürebilirdi
Boşanma sistemi 520 yılına kadar bilinmiyordu
Kadınlar vatandaş değildir.

Eski Hind'de Kadın

Kadın köledir
Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi
Kadın 17.yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber yakılırdı.
Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi
Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir.
Buda: "Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Budizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam ederdi. Bugün artık bu dinin uzun zaman yaşıyacağını zannetmiyorum. Zira bu dine kadın girmiştir."(Edyanu'l Hind 72)
Eski Mısır'da Kadın

Firavular devrinde kız kardeşlerle evlenirdi. Firavunlar tahtlarını başkalrıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır.
Bâbil'de Kadın
Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir
Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü.
Eski İran'da Kadın
Mecusilerin devrinde kız kardeş ve anne gibi kan yakınlığının bir saygınlığı yoktu. Onlar kızkardeşleriyle evlenir ve bunuda teçvik ederlerdi.
Eski Rusya'da Kadın

Erkek ve kadına farklı hukuki muamele yapılırdı.
Fuhuış yapan, zina eden kadına çok ağır ceza verilirdi .Cinsel organları oyularak çıkarılırdı. Erkeklere böyle bir ceza verilmezdi.
Eski Çin'de Kadın
Kadın insan değildir.
Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi.
Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.
YAHUDİLİKTE KADIN

Devamlı günah işleme eyilimi olan bir yaratık olarak görülür, kadın aldatıcı bir put olarak adlandırılır. Yahudiler Hz.Adem veHavva'nın hikayesini anlatırlar. Onlara göre Hz.Adem Allah'a itaat ettiği için cennette mesut bir şekilde yaşıyordu. Fakat karısı Havva yasak meyveye yemesi için Onu tahrik etti, onu kandırdı ve cennetten çıkardı. Sonra Alllah Havva'ya şöyle dedi: "Sana hamilelik acısı vereceğim. Sancılanarak bebek doğuracaksın. Sen daima kocana karşı eğilimli olacaksın. O sana hükmedecek. Yahudiler, bu efsaneden dolayı kadını lanetlemiş bir yaratık olarak kabul ediyorlardı. Yunan ve Hristiyan mitolojisinde de böyle bir olay geçer.
Eski Yahudi toplumları kızı hizmetçi sayarlardı. Babasının onun utancından dolayı satma hakkına sahip olduğunu kabul ederlerdi. Kız miras alamazdı. Ancak babasının hiçbir erkek çocuğu yoksa o zaman alırdı.
Her yahudi sabah duasında şöyle der: "EZELİ İLAHIMIZ, KAİNATIN KRALI BENİ KADIN YARATMADIĞIN İÇİN SANA HAMDOLSUN."[
HRİSTİYANLIKTA KADIN

Hristiyanlığın kadınlara karşı davranışı Yahudulikten daha kötü olmuştur. Hristiyanlığa göre kadın şeytanca kötülüklere kapı açar, erkeği yasak ağaca götürür, Allah2ın emirlerini çiğner ve erkeğin ahlakını bozar. kadın günahın anası; fesat ve fitnenin kaynağıdır. Onun mevcut olması utanılacak bir durumdur.Kadın, günahın, ahlaksızlığın, ruhi ve manevi alçaklığın canlı bir heykeli olarak görülür.
Hristiyan aziz Tertolyan diyor ki: Kadın, şeytanın insan nefsine giriş kapısıdır. Allah2ın yasalarını iptal eden Allah'ın çehresini bozan iğrenç bir mahluktur. Diğer bir Hristiyan azizi Saint Paul'da şöyle der: Her erkeğinn başı İsa idi, her kadının başı da erkekti. İsa'nın başı ise Tanrıydı. Erkek Tanrının şânı ve çehresidir. Fakat kadın erkeğin şanıdır. Çünkü erkek kadına bağlı değildir. Kadın ise erkeğe bağlıdır. Erkek kadın için doğmadı, fakat kadın erkek için doğdu. Mesih adına kadın kendini köleliğin sembolü saymalıdır.
Hristiyan azizler "Hz.İsa'nın annesi dışında kalan tüm kadınların cehennem azabından kurtulamıyacağını" söylerler.

İSLAM'IN KADINLARA BAKIŞI

1- Kadın insan olma açısından erkek gibidir : Daha önce, diğer toplumlarda "Kadın insanmıdır, değilmidir?" tartışması yapılmaktaydı. Kimisi akıllı hayvan, kimisi yarım kalmış bir erkektir diyordu. İslam'ın kadınlar hakkında getirdiği temel islahatlardan biri budur.
Cenab-ı Hak buyuruyor . "Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun"(Nisa süresi 24)
Allah resülü buyuruyor : "Muhakkak kadınlar erkeklerin bir parçasından başka bir şey değildir"
2- Daha önceki din adamlarının kadına yapıştırdıkları lanetlik durum bertaraf edildi
3- Kadın dindar olmaya, iman ve ibadete ehliyetlidir : Eğer iman edip ibadet yaparsa cennete girer. Küfredip isyan ederse cezalandırılır. Bu konuda erkekten hiçbir eksik yönü yoktur.
Cenab-ı Hak buyuruyor :
"Erkek ve kadından kimi inanmış olarak bir iyilik yaparsa onu hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz." (Nahl Suresi 97)
"Rableri onlara karşılık verdi : Ben sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmiyeceğim. Hep birbirinizdensiniz." (Al-, İmran Suresi 195)
Bu temel esas Kur'an-ı Kerimin birçok ayetinde vurgulanmıştır.
" Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaata devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'a gönülden saygılı erkeler ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlanmıştır." (Ahzab Suresi 35)
4- İslam, kadına miras hakkı tanımıştır : Küçük olsun, büyük olsun, evli olsun bekar olsun, isterse annesinin karnında bir kız çocuğu olsun, ona her durumdamiras hakkı vermiştir.
5-İslam eşler arasında hakları tanzim etmiştir : Kadına da erkeğin hakları gibi haklar tayin etmiştir.
Cenabı Hak Buyuruyor:
"Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır." (Bakara Suresi 228)
6- İslam Boşanma Meselesini düzene Koydu : Erkeğin bunu oyuncak haline getirmesi ve bu konuda diktaya başvurması engellenmiş oldu. Boşanmaya bir sınır koydu bu sınır talaktır. Önceden araplarda bunun sınırı yoktu. İslam talakın meydana gelmesi için belli bir zaman tayin etmiştir. Boşanmanın tesiri için bşr iddet müddeti vardır. Bu zaman kadın ve erkek için yeniden düşünüp taşınma imkanı sağlar.
7- İslam evlenilecek kadınların sayısına sınır koydu : Bu sınırı dört kadınla belirledi. İslam'dan önce araplarda ve çok evliliği kabul eden milletlerde daha önce, herhangi bir sınır yoktu.
8- İslam kadında bulunduğu söylenen uğursuzluğu nehyetti : İslam öncesi arapların ve diğer milletlerin kadında bulunduğuna inandıkları uğursuzluk telakkilerini kökünden kazıdı.
Cenab-ı Hak buyuruyor :
"Onlardan birine kız müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir, kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı milletinden gizlenirdi. Onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün! Ne kötü hükmediyorlar."(Ahzab Suresi 58-59)
9- İslam Kız Çocukların Katlini Yasakladı : İslam'dan önce diğerv toplumlarda kız, ya diri diri toprağa gömülüyor veya putların önüne bırakılıyor, ölünceye kadar orada kalıyor yahut da herhangi bir dilek için kurban ediliyordu. Kızının ileride birinin karısı olmasından kendince ar duyan, bunun için de kızını diri diri gömen babaya Kur'an sert bir biçimde tenkit eder:
"Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman" (Tekvir suresi 8-9)
"Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetler, Allah'a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlardır, zaten doğru yolda da değillerdi." (Enam Suresi 140)
10- İslam, kadın erkek arasında yargı eşitliği getirdi : İslam hukuku ister bir erkek, ister bir kadın katil olsun, öldürene ölüm cezası verir.
Hz.Ömer zamanında bir kadını erkeler birlikte öldürmüşlerdi. Katil erkeklerin öldürülmeleri için Hz.Ömer emir verdi ve hepsi öldürüldü.
İslam zina için, erkekle kadına aynı cezayı getirdi. Kadına karşı işlenen suçlar, ister şahsına, ister malına, ister şerefine karşı olsun erkeğe karşı işlenelerle aynı seviyeye getirildi. Htta bazı konularda kadın hakkına daha çok önem verilmiştir.
"Bir erkek iffetli bir kadına zina isnad eder de, sonra dört şahid getiremeyenlere seksen değnek vurun, ebeddiyen onların şahitliğini kabul etmeyin."(Nur Suresi 4)
11- İslam kadına mülkiyet hakkı verdi: İslam, kadına mülkiyet hakkı, aynı zamanda sorumluluk vermiştir. Avrupa 1882'de çıkarılan bir kanunla ancak evli kadınlara mülk edinme hakkı tanıdı.
Kur'an bu husuta şu hükmü koyar:
"Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır."(Nisa Suresi 32)
12- İslam, kadınında eğitimine önem verdi :İslam, kadını cehaletten kurtarmış ve onun durumunu yükseltip şerefli kılmıştır. İslam tarihinde bunun örnekleri çoktur. Eğitilmiş müslüman kadınlar eğitim ve öğretime büyük yardım yapmışlardır.
13- İslam, kadına ikram edilmesini emretmiştir : İslam kadına, kız olsun, eş olsun, anne olsun hep ikram edilmesini emretmiştir.
"Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu."
(Ahkaf Suresi 44)
Bir adam Resullulah'a gelerek, ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum, dedi. Resulullah ona dedi ki: "Anan sağ mıdır?" Adam evet dedi. Allah Resulü: "Onun ayağına dikkat et cennet oradadır" BUYURDU
Alıntı ile Cevapla
Sponsor
  #2 (permalink)  
Alt 22.03.08, 22:28
CorLeone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
GodfatheR
 
Kaydolma: 29.11.07
Erkek
Mesajlar: 806
Teşekkürler: 23
Üyeye 154 kez teşekkür edildi
Standart

Felsefe kitaplarımızda okutulan Eski Yunandaki filozofların,birçok düşünce akımını etkilemiş dahilerin,şu andaki bilimin temellerini atmış kişilerin kadınlar hakkındaki görüşlerine bir bakın,birde İslamın kadına bakışına bakın!
Bütün bunlara rağmen, hala İslamı bilimin dışında gören,hala İslamı kadına değer vermiyor diye suçlayan kişiler varsa yazıklar olsun!!!
Alıntı ile Cevapla
  #3 (permalink)  
Alt 22.03.08, 22:59
makina - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Profesör Baykuş
 
Kaydolma: 01.02.07
Kadın - 29
Mesajlar: 2.724
Teşekkürler: 19
Üyeye 44 kez teşekkür edildi
Standart

eski yunan milattan önce ve kişilerin görüşünü tüm filozoflara mal etmek doğru değil


islam kadına değer vermiyor diyenler, islam toplumlarında mesela iranda kadınların hakları çok kısıtlı o yüzden islam yanlış anlaşılıyor.dini kullanan insanlar islamı yanlışmış gibi gösteriyor.

türkiyenin yüzde 99 u sözde müslümanmış öle olsalar ztn ceza evleri tıklım tıklım dolu olmazdı bi kadına tecavüz eden olmazdı.
başımızdakiler sözde müslüman türkiyeyi sata sata yalanları sallıya salıya müslümanız die geziolar.
Alıntı ile Cevapla
  #4 (permalink)  
Alt 23.03.08, 09:07
CorLeone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
GodfatheR
 
Kaydolma: 29.11.07
Erkek
Mesajlar: 806
Teşekkürler: 23
Üyeye 154 kez teşekkür edildi
Standart

makina demiş ki:
- eski yunan milattan önce ve kişilerin görüşünü tüm filozoflara mal etmek doğru değil


islam kadına değer vermiyor diyenler, islam toplumlarında mesela iranda kadınların hakları çok kısıtlı o yüzden islam yanlış anlaşılıyor.dini kullanan insanlar islamı yanlışmış gibi gösteriyor.

türkiyenin yüzde 99 u sözde müslümanmış öle olsalar ztn ceza evleri tıklım tıklım dolu olmazdı bi kadına tecavüz eden olmazdı.
başımızdakiler sözde müslüman türkiyeyi sata sata yalanları sallıya salıya müslümanız die geziolar.
Arkadaşım ben zaten bütün filozofları kasdetmedim.Eflatun(Platon) ve de mantığın babası olarak bilinen Aristo geçmişten günümüze bütün filozofları,bütün fikir akımlarını etkilemiş insanlardır.Felsefede çok önemli insanların kadına verdiği önemin yanında,İslamın kadına bakışının farkını belirtmek istedim o kadar!
Evet haklısın İran ve de belirli müslüman toplumlarda kadınların hakları kısıtlı.Bunun nedeni bu devletlerin İslamı Arap kültürüyle karıştırmaları.Arap kültürünü İslammış gibi görenler çok büyük bir gaflet içindedir.İslam evrensel bir dindir ve her ülke,her toplum kendi kültürü doğrultusunda İslamı yaşamalıdır.Ve de şu anda İslam dininde bir reforma ihtiyaç vardır.Tekrar altını çizmek gerekirse İslamiyeti asla Arap kültürüyle karıştırmamalıyız!!!
Son olarak arkadaşım söylediğin tecavüz olayları her toplumda,ve de her ülkede yaşanmaktadır.Ve de şundan emin olabilirsinki,bu olaylar en az müslüman toplumlarda görülmektedir.Başımızdaki ve de toplumuzdaki 'sözde' müslümanlar bu sahtekarlıklarının bedelini elbet ödeyecektir.Dini kullanarak siyaset yapanlar büyük bir günah ve de acizlik içindedir!!!
Alıntı ile Cevapla
  #5 (permalink)  
Alt 01.11.08, 23:36
caretta3 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yavru Baykuş
 
Kaydolma: 01.11.08
Kadın
Mesajlar: 5
Teşekkürler: 0
Üyeye 3 kez teşekkür edildi
Standart Cevap: Islamiyetin Kadina Bakişi

İslam Ahlakında Kadın ve Erkek Eşittir

Kadının toplumdaki yeri konusunda, dünyanın hemen her ülkesinde asırlardan bu yana süregelen tartışmalar kuşkusuz her toplum için tanıdıktır. Kadının toplumdaki statüsü, aile hayatındaki önemi, çalışıp çalışamayacağı gibi birtakım sosyal konular yıllardır dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Oysa bir Müslüman için, kadının toplumdaki yeri çok belirgindir ve gerçek İslam ahlakının benimsendiği bir toplumda böyle bir tartışmanın yaşanması mümkün değildir. Çünkü İslam'da kadın ile erkek eşittir.

Kadın ve erkek elbette ki fiziksel anlamda birbirlerinden farklı yapılara sahiptirler. Ancak kadının fiziksel olarak, erkeğe oranla daha güçsüz olması, onun toplum içerisinde erkekten daha az değer görmesi için bir sebep değildir.İslam ahlakına göre, asıl önemli olan bir insanın kadın ya da erkek olması değil, Allah'a derin bir iman ve Allah korkusuyla bağlanmış olmasıdır. Allah'ın emir ve yasaklarına titizlikle uyması, Kuran ahlakını en güzel şekilde yaşamaya çalışmasıdır. Allah Katında asıl değer görecek olan kişinin bu özellikleri olacaktır. Allah Kuran'da kadın olsun erkek olsun iman eden bir kimsenin sahip olması gereken özellikleri şöyle açıklamıştır:

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulü'ne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Allah'ın ayette bildirdiği gibi, mümin kadınlar ve mümin erkekler aynı sorumluluklara sahiptirler. Allah'a ibadet etmekle, Kuran ahlakını yaşamakla, insanlara iyiliği emredip kötülüğü engellemekle ve Kuran'da bildirilen tüm emir ve tavsiyelere uymakla yükümlüdürler. Allah Kuran'ın "Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir." (Enfal Suresi, 29) ayetinde, Allah'tan korkup sakınan her insana, 'doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış' vereceğini vadetmiştir. Bu kişinin kadın ya da erkek olması bu sonucu değiştirmemektedir. Samimiyetine, ihlasına ve imanına karşılık, Allah bir insana hayatın her alanında kendisini doğru yola ulaştıracak, doğru kararlar almasını ve isabetli tavırlarda bulunmasını sağlayacak bir akıl vermektedir. Dolayısıyla akıl, kişinin cinsiyetine göre değil, tümüyle Allah'a olan samimi bağlılığına, yakınlığına ve korkusuna göre gelişmektedir.İmanın kendisine kazandırdığı akıl ile hareket eden her insan, kadın olsun erkek olsun, hayata dair her konuda başarı elde edebilir, pek çok insana göre öne de geçebilir. Bu tümüyle kişinin, isteğine, şevkine ve azmine bağlıdır. İman edenler İslam ahlakının bir gereği olarak, kendilerini hiçbir zaman hiçbir konuda yeterli görmezler. Daima daha akıllı, daha yetenekli, daha sorumluluk sahibi, daha kişilikli, daha güzel ahlaklı insanlar olabilmek için çaba harcarlar. Kendilerini her konuda güçlerinin yettiği oranda geliştirmeye çalışırlar. Allah, iman edenlerin, çevrelerindeki tüm insanlara örnek olabilecek bir karaktere sahip olabilmek için Kendisi'ne dua ettiklerini bildirmektedir:

Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir. (Furkan Suresi, 74)

Hayatı boyunca her konuda elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kişiliğiyle, ahlakıyla ve çabasıyla tüm insanlara örnek olmaya çalışan mümin bir kadın da, -Allah'ın izniyle- toplum içerisinde de üstün bir konuma gelir. Üstlendiği her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirir, en doğru kararları alır, en güzel çözümleri ve en akılcı tedbirleri üretir.

Görüldüğü gibi, İslam ahlakında kadın ile erkeğin toplumdaki yeri tamamen eşittir. Kadın ya da erkek olsun, bu tamamen kişinin Allah'a olan imanının gücü doğrultusunda, ahlakıyla, kişiliğiyle ve üstlendiği sorumluluklarla ön plana çıkmasına bağlıdır. Bu nedenle de İslam ahlakını benimseyen kadınlar için, erkeklere yönelik bir eşitlik mücadelesi değil, bunun yerine 'hayırlarda yarışma' ahlakı söz konusudur. Hayırlarda yarışmak, iman edenlerin, yaşamlarının her anında Allah'ın rızasını kazanabilmek için ellerinden gelen çabanın en fazlasını göstermeleridir. Bu amaçları doğrultusunda, Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu ve Allah'a en yakın kişi olabilmek için hayırlarda yarışırlar. Ancak bu yarış, tümüyle Rahmani bir yarıştır. Allah müminleri dünyada ve ahirette öne geçiren özelliğin bu yönde gösterdikleri çaba olduğunu Kuran'da şöyle bildirmektedir:

İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. (Müminun Suresi, 61)

Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisidir. (Fatır Suresi, 32)


Kadın ve erkek arasındaki eşitlik, Allah'ın kadına ve erkeğe dünya hayatındaki imtihan sürecinde eşit haklar tanımasından da anlaşılmaktadır. "Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye." (Kehf Suresi, 7) ve "Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz." (Enbiya Suresi, 35) ayetleriyle Allah, kimlerin daha güzel davranışlarda bulunacağının ortaya çıkması için, kadını da erkeği de denemekte olduğunu bildirmiştir. Bir başka ayette ise Allah "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele." (Bakara Suresi, 155) şeklinde bildirerek, hayatlarının sonuna kadar kadını da erkeği de çeşitli olaylarla deneyeceğini, tüm bunlara sabır gösterebilenlere ise rahmetiyle karşılık vereceğini haber vermiştir.

Allah kadına da erkeğe de belirli bir ömür süreci belirlemiş, her ikisini de Kuran'dan sorumlu tutmuş, her ikisine de hayatlarının her anında kendilerine doğruyu ilham edecek bir vicdan vermiş, nefsi ve şeytanı her ikisine düşman kılmıştır. Dünya hayatındaki imtihanın gereği olarak, tüm bu şartlar karşısında kadın ya da erkek olsun her kim güzel ahlak gösterip salih amellerde bulunursa, Allah o kişilerin dünyada ve ahirette en güzel karşılığı bulacaklarını bildirmiştir:

... Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte, hicret edenlerin, yurtlarından sürülüp-çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu,) Allah Katından bir karşılık (sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en güzeli O'nun Katındadır. (Al-i İmran Suresi, 195)

Bir başka ayette ise Allah, "Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz." (Nahl Suresi, 97) şeklinde buyurarak, erkek ya da kadın, kim olursa olsun, tüm insanların dünyada ve ahirette hiçbir haksızlığa uğratılmadan eksiksiz olarak karşılık göreceklerini hatırlatmıştır.
Alıntı ile Cevapla
Teşekkür Edenler:
  #6 (permalink)  
Alt 24.01.09, 03:46
eraser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Acemi Baykuş
 
Kaydolma: 14.01.09
Kadın - 44
Mesajlar: 83
Teşekkürler: 1
Üyeye 2 kez teşekkür edildi
Standart Cevap: Islamiyetin Kadina Bakişi

sn. vito corleone
pekiiiii o halde neden şöyle demişlerdir kadınlara madem bu kadar değer veriyorlardı da:

Bakara 223-Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'nun huzuruna varacaksınız.

şimdi kadınlara bu kadar değer veren islam neden tarla diyor???
ya da namazı bozanlar arasında kadını gösteriyor???
ve neden 2 kadının şahitliği bir erkeğe denk????
güldürmeyin beni islamın kadına verdiği tek değer onu mal gibi kullanarak oldu.

Bu mesaj; eraser tarafından '24.01.09 - 13:33' tarihinde değiştirildi.
Alıntı ile Cevapla
  #7 (permalink)  
Alt 24.01.09, 18:54
mep's v2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yavru Baykuş
 
Kaydolma: 24.01.09
Erkek
Mesajlar: 27
Teşekkürler: 0
Üyeye 2 kez teşekkür edildi
Standart Cevap: Islamiyetin Kadina Bakişi

Arkadaş yukarıda " eski" Ülkelerin kadına bakışını bir güzel yazmış..
Eskiyi bırakıp yeniye bakmak lazım..
Günümüz müslüman ülkelerindeki kadınlarla..
o "eski" ülkelerin "şimdiki kadınlarını" bi kıyaslasak nasıl bi sonuç çıkar acaba..?
İslamiyetin kadına her hangi bir hak getirdiğine inanmıyorum.
aksine İslamiyetin ortaya çıktığı coğrafyada kadın bir güç ken
islamiyet kadının elinden bu gücü alıp kadını eve hapsetmiştir.
islam öncesi kız çocukları diridiri gömülüyordu,Miras hakkı yoktu gibi
gerçek dışı bilgilerlede,sanki islam öncesi kadını çok kötü şartlardaymışta
islam bu şartları düzeltmiş gibi bir takım söylemlerde bulunuyorlar..
köleliği kaldırmak için bile en küçük bir çabası olmayan islamiyetin
kadın hakları konusunda duyarlı olduğunu düşünmek komik bence..
Alıntı ile Cevapla
  #8 (permalink)  
Alt 24.01.09, 22:52
eraser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Acemi Baykuş
 
Kaydolma: 14.01.09
Kadın - 44
Mesajlar: 83
Teşekkürler: 1
Üyeye 2 kez teşekkür edildi
Standart Cevap: Islamiyetin Kadina Bakişi

Nisa 3- Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.

bu da verilen ayrı bi değer olse gerek.....
Mep's h.g. bu arada......
Alıntı ile Cevapla
  #9 (permalink)  
Alt 25.01.09, 05:11
snakeeater - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yavru Baykuş
 
Kaydolma: 26.12.08
Erkek
Mesajlar: 59
Teşekkürler: 90
Üyeye 6 kez teşekkür edildi
Standart Cevap: Islamiyetin Kadina Bakişi

senin verdiğin değer nedir.onu bi anlatsan da dinlesek.
Alıntı ile Cevapla
  #10 (permalink)  
Alt 25.01.09, 12:59
eraser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Acemi Baykuş
 
Kaydolma: 14.01.09
Kadın - 44
Mesajlar: 83
Teşekkürler: 1
Üyeye 2 kez teşekkür edildi
Standart Cevap: Islamiyetin Kadina Bakişi

sn. snakeeater
ben kadın erkek ayrımı yapmamayı tercih ederim.benim için önemli olan milliyeti cibilliyeti cinsiyeti değil kişinin insanlığı önemlidir.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Konuya Ait Popüler Kelimeler
islam dinine göre kız çocuklarında akli bakilik 4 büyük dinin kadına bakışı hristiyanlığın kadına bakışı islamiyete göre bebek isimleri hıristiyanlığın kadına bakışı

Seçenekler
© 2013 KeLBaYKuŞ Forum | AtEsH
Telif Hakları vBulletin v3.8.4 - ©2000-2021 - Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0'e Aittir.
Açılış Tarihi: 29.08.2006