PDA

Orijinalini grmek için tıklayınız : n gẤy bnh m burger - gẤy g burger - gẤy lt khay


dogotungtam
01.04.20, 17:20
CUNG CẤP GIẤY GÓI BÁNH MÌ THỊT
̂́ ́ ̛̣ ̂̉ ('')
̂́ ́ ̛̣ ̂̉
Từ bánh mì cho tới b*t tết, tất cả các loại thực phẩm thuộc mọi hình thức đều cần đóng gói đúng cách để giữ nhiệt độ tươi v* bảo đảm an to*n. S* dụng ̂́ ́ ̛̣ ̂̉ hiện đang l* cách được tin dùng tại nhiều nước vì những đặc t*nh hữu *ch của giấy gói như sau:

Đặc T*nh:
✅ Thấm hút dầu mỡ tốt.
✅ Dễ s* dụng v* an to*n.
✅ K*ch thước lớn, phù hợp cho nhiều loại thực phẩm khác nhau.
✅ Thân thiện với mối trường, có thể tự phân hủy trong thời gian 2-3 tháng.
Giấy gói đang v* sẽ l* sản phẩm cốt yếu trong lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm của thế giới trong tương lai. ('')

g?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=HEcnK5lW3bIAX9dM9uI&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=60096b055af6bd29a737789bc73dcb5e&oe=5E9DA59D ('')

Thông tin chi tiết sản phẩm:
✅ Công dụng: Dùng để gói các loại thực phẩm ch*n hoặc sống.
✅ Chất liệu: Giấy Hút Dầu / Giấy Kraft 40gsm.
✅ Thiết kế: In theo yêu cầu.
✅ M*u sắc: Trơn Không in hoặc in 1 m*u.
✅ K*ch thước:
• giấy gói Bánh mì: 14 x 20 cm.
• giấy gopi1 Burger: 28 x 28 cm.
• Đa dụng: 40 x 60 cm. ('')
g?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=_Uryh7i_9-AAX_5VniC&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=5e95ae47af427839a2f3c45caf72c3ef&oe=5E9DA7E5
g?_nc_cat=111&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=V3ezNXMex1sAX8N2Qtj&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=c5e661abe13a59d8b763f7d8ac86bde6&oe=5E9C772C ('')

?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=iuki2i-dlpwAX-I1lwv&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=4d5a27e0aa625475c30a6f0a7c364eca&oe=5E9F1385 ('')
Ngo*i ra chúng tôi còn nh*n l*m hộp có k*ch thước theo yêu cầu.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

-------------------------------------------
♻️ VIỆT KIM - Xưởng In Ấn ♻️
*️✨ Five-star Quality ✨*️
-------------------------------------------
Hotline: 037 555 9998.
-------------------------------------------
MUA LẺ T*I SHOPEE
Shopee: () (' 3Ffbclid%3DIwAR3ezLxj-3-IaoFCmlnbN-rBuVhPMEYBQjUCUMvlITWy1FE9EtKHfptMZaI&h=AT1scl1zAf5OcRp_zjfeX9FSQiHHe07m5mvqp0-d-xqh-JEk4-BrBe48RaVP8G9EoYoUuu1Q7j3bIV9wfAr8b-C_DLpLNp4KCUrRZrroPT1lm2VuYvPGOEnTEAARm_cTrRGGobRt Q02IL-XuHxhzWNOs5vDeAN5JCq1rt9UurWzPtKS6jL2uPVTMQU1e2A4o 7tm2aVc0jRo4l7D4MTbUsnTnSDOcMvn6mCusn_SKN7QZFRyPQY x3eqL1bWmyiUM5H5XXo47ZYvlnrc89c3PYVf8VLAwurHBR-BR3g0_hF4zmyMQl9fsK8h8ijNY8ExLbUwfPTF5_Fm55yc83OHW y-2APT8kp_nVbTrVoiTSvu0ovQqK9kCoGIUSqAAQJGy8-7y5Dc-IXRNWev_Edzkzp2-0VSbXU8aK2XGnOWabjYBfVLE6Q1MgNVEaiUUd2piVS43MvtQ6B Xj-zc0cE8zPoTLIfr9Lb_dcDEtvLbyqpoNS1-EFQPiX0X8DK22G6MYcD-337gkgod76m8w_18CB9gX-JAytVuOTSoaG1RTUpAOi15bu2kAbUZqdEZMGlOWlq9kC50yE5j zm3MkB86_kiuCEYQmqw09MZ6eghTQQFyslw9_0jVJn6PHkTUnQ AM1TW6LpzamJOIsdR-rrVZbeWKw').
-------------------------------------------
Website: (' fbclid%3DIwAR3uvg4u7B_am9GlJo0xUNsc08NWCR9KdyKlF6E CdBJFBfnIDatugMJt4WE&h=AT342quI0S1DDjyo4lYVz34nFbIwt3zf-YxATgbXw0811aJGMt8hSgrfWmYqLLo14h_vj-Ovn8qXt_mZ2e6vjfRB15J5q2arRgeQdKD2GkZyYXn_IUU5NFft Ka37b2VX_X_ABiP4Gh0Q436XGZ6uSFl04ZwBzm2IVjM4ssavn0 xwikzpQyhQMp-z27AaLeuwgSsxtak_4GDofFsS8njxQ5MakMq7xdJNXFetrxbDB JzNPFpuQlvK7hxJ4tZ615T6CoZ3WFK2RJz5yYBoxZgRSgwbsGi mgxQh07BzMN5cUTTf44f1-mV8xjLtrnEDqlfXstbwLYggWvxkTxikbBUVdlq1_JH5zlF__r_ d6FNFQr-L1sMKU80ZNIwqw0YPR44b2uGYgWKL7063c_YVvk6UbAFRD3gHn VtMqSUCldXDogh5qxOTFpe0cYh258OorCM0rwSVp4FrZLrcNm_ qcaDQSpdpScq75WyJjXWGjTi2Lz-1xN0nqclue7k6RnLM8VzISATjsIaOdCEwi7jlczFkcWg23zvOe vdx9E6coeGLshq55PgJmyRebG8AzDqBGsfuCsZbNWY8MqTMkKp AI6isUnR6SIeE9UEsSRk8wVVAyx4kdLcZU_mrrFhbUD9UIhJGg m9KBFqQ6Fggk0IQ2OCNkA');
(' Ffbclid%3DIwAR3SWlDLLjb5a0T_xn_WshbTbWPiQKqUnxp-0-Vlfu1efTKP7HrpO1fXgyc&h=AT2YWTTz2X9DFp3qKqYr7qLtocg1LffPqEmUnHMIgAmMzEHg 4Q_rCfhGAdeaA3CRzPoU0H7QxTpncSdOywAH_z658APM73xcLd A4q8NZbxzFIIAf-KfCFxWLgPk7QS92p0Sre4fok_RBuqEYOW719RRlYqnNuMlcZws I1KxspSuSzZYs8-WCvKv_lLiqotnGuwNBeuuDKPollEtN39xhXQ7Ix3boBYPOq2G6 _cNGcQLh9w096ZEkUHecixNWBRY_E4fzNbakmYTFER-WuizUA1gSR9ctE5b6Mqb288CAMn6pDCVEineKdJ8VDEXB5TWnG Uf3UNge0SvZrvjoiFgUwW9u6xRO1z0xfNikXwXEkYmS0D2rBrA 2pzyMBf8ZSh_ZQNS2XFi8PxOZRkO3nMrPVnXZ1QnbKIV8dfiOM DraYQCOO1bvJLBEjRbhO7L6B5qUiYSlED-166tfJXtnaQCpH5x6ggHYl0kcfN_Tq8uLFT7sV4xiWxIOWeo7A Lv4jOh7jYRqONumxI8ejzAqgdzp_NWR2yDK4u5PyYzHA--MQdYEyRGakbtIIrKZRJUnOQYOyq-c22hdkZw-FvZah1znEdhXs_xT-sXpE5q5NpZXgykb3muhdlmX7R1HEu2JQBsPScsFJFBpirhdL02 D3puYxQ')
Địa chỉ: 184 An Lộc, P.Thạnh Lộc, Qu*n 12, TP.HCM. ()