PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sigortacılık - MesLek Hakkında


mutfak
24.02.10, 21:48
Sigortacılık faaliyetleri, ticarî yaşamda firmaların başına gelebilecek aksiliklerin etkilerini gidermek üzere ortaya çıkmıştır Ancak, zaman içinde sosyal yaşamın diğer alanlarını ve bireysel konuları da kapsar hâle gelmiştir

Yangın, deprem, sel gibi felâketlerin yanı sıra hırsızlık, gasp gibi olayları her insan yaşayabilir İnsanlar, bunun için evlerini, arabalarını, iş yerlerini güvence altına almak isterler Ayrıca; hastalık, kaza gibi durumlarda daa insanlar maddî desteğe ihtiyaç duyar İşte sigortacılık hizmetleri bu gibi durumlarda evlerin, araçların, iş yerlerinin sigortalanması, hastane masraflarının karşılanması gibi işlevleri üstlenmektedir

Türkiye’de sigorta şirketlerinin kurulmasına bankalar öncülük etmiştir İlk dönemlerde Türk sigorta sektörü ana işlevi olan ekonomik kayıpların engellenmesi yönünde faaliyet göstermiştir

Bu dönemde sigorta alanı devlet tarafından belirlenen tarifeler ve uygulamalarla sınırlı değildi 1990 yılında korumacılığın kalkması ve serbest tarife rejimine geçilmesi ile alan gelişmeye başlamış ve fon yaratma olgusu bu dönemden sonra ortaya çıkmıştır Sigortacılık sektörü 1990’dan sonra serbest tarife ortamının etkisi ile gerek ürün çeşitliliği gerekse hizmet sunumu açısından büyük bir gelişim sürecine girmiştir Sektör bu dönemde sorunlarını aşarak sigortalılara belirli kalitede çağdaş hizmet verebilir duruma ulaşmıştır Bugün ülkemizde herhangi bir alanda yatırımcılara “risk” olarak gözüken her şey sigorta şirketlerince teminat altına alınabilmektedir

Sektörel hareketlilik, sigorta şirketi sayısının artışını beraberinde getirmiştir Bu olumlu gelişmeler sigortacılık alanında ciddî bir istihdam olanağı doğurmuştur Sektör büyüdükçe firmalar arasındaki rekabet de artmıştır Rakipler arasından sıyrılıp ön plana çıkmak isteyen firmalar en kaliteli hizmeti verme çabası içindedir Bunun yolu da donanımlı ve yetişmiş elemanlarla çalışmaktır Bu nedenle sigortacılık alanı içinde yer alan tüm meslekler birer uzmanlık alanı hâline gelmiştir

Sigortacılık alanı günlük yaşamla ilgili her konu hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiren bir alandır Satış aşamasında görev yapanların öncelikle insan psikolojisinden anlaması gerekir Potansiyel müşterilerin ihtiyaçları ya da hangi konuda sigorta yaptıracakları konusunda yönlendirebilmek için meslek elemanlarının toplum yapısı hakkında bilgi sahibi olması önemlidir İdarî kademelerde görev yapan meslek elemanları ise ekonomik ve sosyal gelişmeleri yakından takip etmeli, ayrıca işletme alanıyla ilgili konulara hakim olmalıdır Bu alanda en önemli birimlerden biri de muhasebedir Sigorta primlerinin takibi ve tahsilâtıyla görevli meslek elemanlarının muhasebe bilgisine sahip olması istenir Sigortacılıkla ilgili fiyatlandırma, hasar tespiti gibi işlemler de teknik bilgi gerektiren konulardır

Sigortacılık alanında göreve en alt kademeden başlayan kişiler, deneyim ve kişisel yeterliklere bağlı olarak mesleklerinde yükselebilir Meslekî eğitim almış sigortacıların iş imkânları sadece ülkemizle de sınırlı değildir Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde sigortacılık yapılabilir Ancak, yurt dışında kariyer yapmanın da belli koşulları vardır Meslekî eğitimini başarıyla tamamlayan, yabancı dil bilen ve yeniliklere açık kişiler yurt dışında da rahatlıkla iş bulabilir

Teknik departman görevlisi, hasar görevlisi, tahsilât görevlisi, tahsilât sorumlusu, sigorta satış elemanı sigortacılık alanının altında yer alan mesleklerdir