PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık


mutfak
24.02.10, 21:45
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları çağımızın başlarında ilk kez eğitimde yeni bir boyut olarak ele alınmış; ancak kısa bir sürede önemli gelişmeler kaydederek günümüzde başlı başına bir bilim dalı haline gelmiştir

Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik alanının her geçen gün artan ölçülerde, kendine özgü bir literatürü ve uygulama alanı vardır Özellikle araştırmaya dayalı bilgiler hızla artmaktadır Tüm çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmakta; sürekli olarak yeni bilgiler işe koşulup, hızla alanın kendi kendini yenilemesi sağlanmaktadır

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bireyin bir bütün olarak gelişmesini ve böylece onun kendini gerçekleştirmesini amaçlayan psikolojik yardım hizmetleridir Bu psikolojik hizmetler, hangi adla verilirse verilsin, insanların, ruh sağlığı yerinde insanlar olmasını amaçlar Başka bir deyişle, psikolojik hizmet, bir ruh sağlığı hizmetidir denilebilir Ruh sağlığı hizmeti, başlangıçta sadece sağlık kuruluşlarında verilen tıbbi bir hizmet olmanın ötesinde bugün, her türlü eğitim, sosyal yardım ve endüstri kuruluşlarında yaygınlaşan bir psikolojik yardım hizmeti haline gelmiştir

Yaşantımızın her alanına ve anına girmiş olan teknoloji, her geçen gün giderek zayıflayan insan ilişkileri ve toplumca verdiğimiz yaşam savaşı gibi unsurlar düşünüldüğünde; hangi yaşta ve konumda olursa olsun herkesin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine duyduğu gereksinim oldukça açıktır Dolayısıyla bu meslek dalı da her geçen gün daha da yaygınlaşacaktır

Psikolojik danışmanlar, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin tümünden sorumlu ve bu hizmetleri yetki ile sunabilecek bilgi ve beceriye sahip profesyonel kişilerdir

İnsan davranışlarının temelleri, eğitim ve eğitimin temelleri, psikolojik danışma ve rehberlik, insan özellikleri ve bunları ölçme yöntemleri, eğitsel ve mesleki bilgi toplama ve yayma, mesleki ilişkiler ve etik kurallar, istatistik ve araştırma yöntemleri, psikolojik danışma kuram ve uygulamaları gibi alanlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın konu alanları içinde yer alır

Bölümde Okutulan Dersler

4 yıllık lisans eğitimi boyunca; psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitime giriş, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, çocuk psikolojisi, yetişkin psikolojisi ve ana-baba eğitimi, iletişim, kişiler arası ilişkiler, bireyi tanıma teknikleri, insan kaynakları yönetimi, özel öğretim yöntemleri, davranış bozuklukları, zeka engelli ve üstün zekalıların eğitimi, araştırma teknikleri, istatistik, ölçme ve değerlendirme gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yapılmaktadır

Bu meslek dalını seçecek adaylarda bulunması gereken bazı kişisel nitelikler ise; insan değerlerine kendini adama, insanı sevme ve sayma, objektiflik, sabırlılık, açık fikirlilik, sosyal yetenek, girişkenlik, uyumlu ve dengeli olma, iletişim becerisi, yargılamadan ve eleştirmeden, insanları olduğu gibi kabul edebilme, hoşgörü, sempati ve sürekli olarak kendini yenileme ve geliştirme