PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Makine Teknolojileri


mutfak
24.02.10, 21:33
Teknolojinin gelişmesi öncelikle insanlığın yaşam kalitesinin yükselmesini ifade eder Teknoloji sayesinde insanların kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırma fırsatları artmıştır Teknolojinin günlük yaşamdaki somut yansımaları olan makineler insanların hayatını kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir

Bir ülkede makine teknolojileri alanı ne kadar gelişmişse refah seviyesi de o kadar yüksektir Makine teknolojileri endüstriyel makinelerin tasarımından satış sonrası hizmetlerine kadar uzanan geniş bir alandır Bu alanda endüstriyel tasarım, makine ressamlığı, makine imalâtı ve endüstriyel kalıp üretiminin yanı sıra bu makinelerin bakım-onarımı da yapılmaktadır

Makine teknolojileri tüm sanayi sektörlerine makine ve cihaz desteği sağlayan önemli alanlardan biridir Bu alanın alt sektörlerinden biri olan makine imalâtı, imalât sanayisi içinde özel ve önemli bir role sahiptir Makine imalât sektöründe tarımdan konfeksiyona, iş makinelerinden takım tezgâhlarına kadar her türlü makinenin tasarım ve üretimi yapılır Bu kadar geniş bir alana yayılan makine teknolojileri alanı tüm dünyada ekonomik kalkınmanın temelidir Türkiye de bu alanda ilerlemesini hızla sürdüren ülkelerden biridir

Makine teknolojileri tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir alandır Ülkemiz bulunduğu coğrafî bölgede makine teknolojileri alanında lider olmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye birçok ülkeye ihracat ve teknoloji transferi yapar hale gelmiştir Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat performanslarına bakıldığında sektörlerin ülke ekonomisine ne tür katkılarda bulunduğu ortaya çıkar Bu kriterlere göre değerlendirildiğinde, makine teknolojileri alanının ülkemizdeki öncü sektörlerden biri olduğu anlaşılmaktadır Özellikle son yıllarda makine teknolojisinin üretim ve ihracat değerleri yükselmiştir Bu durum alanda daha çok yatırım yapılmasını ve dolayısıyla daha çok kişinin istihdam edilmesini sağlamaktadır

Makine teknolojileri alanında vazgeçilmez unsurlardan biri de Ar-Ge çalışmalarıdır Bu çalışmalar kapsamında yeni makine türleri tasarlanır ya da var olan makinelerdeki çeşitli parça ve sistemler geliştirilir Ülkemizin makine teknolojileri alanındaki hedefi varolan ticarî, ekonomik ve teknolojik birikimlerin geliştirilmesidir Ayrıca, geleceğin imalât sanayisinin insan, sermaye ve teknoloji kaynaklarını yaratmak da sektörün hedefleri arasındadır

Bu alanda görev yapan personelin eğitimli ve nitelikli meslek elemanlarından oluşması gerekir Dolayısıyla, bu alanda meslekî eğitimin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hayatî önem taşır Sektörde mühendisler, endüstriyel tasarımcılar kadar tekniker ve teknisyenlere de ihtiyaç duyulmaktadır

Meslek liselerinin makine teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler teknisyen olarak iş hayatına atılabileceği gibi meslek yüksek okulu ve fakülte düzeyinde öğrenim görmeye devam edebilir İsteyenler yüksek lisans ve doktora yaparak bu alanda akademik çalışmalar da yürütebilir

Alanda hem üst düzey kademelerde hem de ara teknik eleman düzeyindeki meslek elemanlarının istihdam imkânları son derece geniştir Dolayısıyla bu alanda meslekî eğitim almış kişiler iş bulmakta zorlanmaz ve çalışanların gelir düzeyi ülke standartlarının üzerindedir Ayrıca, sadece ülkemizde değil tüm dünyada makine teknolojileri alanında nitelikli elemana ihtiyaç duyulduğu gözlenmiştir Dünya ticaretinde ve ülke kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olan makine teknolojileri alanında son yıllarda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir Bu alanda yer alan meslek gruplarının gelecekte de geçerliliğini koruyacağı açıktır