PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Muhasebe ve Vergilendirme


mutfak
24.02.10, 21:31
Ülkemizde muhasebecilik alanındaki kurallar ve meslekî standartlar yasalarla düzenlenmiştir Muhasebe ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında çıkartılmış olan 26/05/1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur 3568 sayı ve 01/06/1989 tarihli Kanun ise serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci ve malî müşavirlik, yeminli malî müşavirlik unvanlarına meslek içerisinde kademelendirme getirmiştir Anadolu ticaret meslek lisesi ve ticaret meslek lisesinden mezun olanlar kanunda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler Bu meslek elemanlarının yanı sıra alandaki ara kadrolarda muhasebe ofis elemanları ve yardımcı muhasebe elemanlarına da ihtiyaç duyulmaktadır Ülkemizde muhasebecilik ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır Ayrıca, bu konu ile ilgili kanunlarımız AB standartları ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları içerecek şekilde genişletilmektedir

Bilgisayar teknolojileri ve yazılım dünyasındaki gelişmeler, muhasebecilik alanında da bilgisayarlı çalışma düzenine geçilmesini sağlamıştır Günümüzde muhasebe alanına özel olarak üretilmiş çeşitli yazılımlar bulunmaktadır Bu yazılımlar sayesinde kayıt tutmak, yüzdeleri ve oranları hesaplamak son derece kolaylaşmıştır Aynı şekilde muhasebe kayıtları da bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmıştır Bilgisayar ve muhasebe ile igili yazılımlar kırtasiye yükünün hafiflemesine yardımcı olarak alana önemli katkıda bulunmuştur

Muhasebe, tüm iş alanları ile ilişkili bir alandır Dev holdinglerden bakkal dükkânlarına kadar tüm işletmelere hizmet veren bu alan uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri içermektedir Bir işletmenin gelir gider dengesi ne kadar iyi olursa olsun, muhasebe işlemleri düzenli yürütülmüyor ve kayıtları sağlıklı şekilde tutulmuyorsa o işletmenin uzun ömürlü olması mümkün değildir Günümüzde işletmelerin başarıları ve çalışma performansları da doğrudan muhasebe bilgileri üzerinden değerlendirilmektedir

Muhasebe işlemleri işletmelerin kendi bünyesinde ve bağımsız muhasebe büroları tarafından yapılmaktadır Bir işletmenin muhasebe kayıtlarının tutulmasından günlük gelir gider defterlerinin işlenmesine, sigorta primlerinden vergilere kadar birçok konuyu kapsamaktadır İşletmelerin fatura işlemlerinin yanı sıra ücret bordroları, bildirge ve beyanname gibi çeşitli ticarî belgelerin düzenlenmesi işi de muhasebe birimleri tarafından yürütülmektedir Alacak ve ödeme takvimlerinin takip edilmesi de doğrudan muhasebe alanı ile ilişkilidir Muhasebe bürolarının “defter tutulması” işlevinin dışında, hizmet verilen kişilere, kurumlara doğru ve zamanında bilgi akışı sağlamak gibi önemli bir görevi, çalışma modeli vardır

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de beyanname, vergi ödeme ve kayıt gibi muhasebe işlemleri yasalarla belirlenmiş takvimlere göre yapılmaktadır Dolayısıyla bu işlemlerin yoğun olarak yürütüldüğü dönemlerde alanda bir hareketlilik yaşanmaktadır

Ticaret hayatının sürekli geliştiği günümüzde işletme sayıları da giderek artış göstermektedir Bu işletmelerin tümünde muhasebe işlemleri yapıldığına göre muhasebecilik meslekleri de önemini ve geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyecek alanların başında gelmektedir