PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organizasyon Hizmetleri


mutfak
24.02.10, 21:31
Tüm dünyada son 25-30 yılda yaşanan toplumsal, ekonomik, kültürel ve ticarî gelişmeler yeni iş kollarının ortaya çıkmasını sağlamıştır Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan sektörlerden biri de organizasyon hizmetleri ve fuarcılık sektörüdür

Ülkemiz sanayisinin hızla ilerlemesi, ürünlerin çeşitlenmesi tanıtım çalışmalarının artışını da beraberinde getirmiştir Buna paralel olarak fuarcılık ve organizasyon faaliyetleri de yükselişe geçmiş, ülkemizin ticaret hayatında giderek daha önemli hâle gelmiştir Fuar organizasyonları önceleri büyük şehirlerde ve belli dönemlerde yapılırken; bugün neredeyse tüm illerimizde ve yılın 12 ayında çeşitli fuarlar düzenlenmeye başlanmıştır Organizasyon etkinlikleriyse, ticarî ve sosyal hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır

Organizasyon ve fuarcılık, çok çeşitli sektörlere hizmet ettiği için oldukça hareketli, renkli bir alandır Reklam, tanıtım, pazarlama ve turizm gibi sektörlerle yakından ilişkilidir Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası fuarlar, ülke tanıtımının yanı sıra ticarî hareketlilik açısından önemlidir Dolayısıyla bu organizasyonlarda görev yapan elemanlar da dikkatli seçilmelidir

Organizasyon firmaları, nitelikli kişileri her zaman tercih etmektedir Ulusal fuarlarda ve çeşitli organizasyonlarda çalışacak kişilerin toplum dinamiklerini bilen, her konuda organizasyon yapabilecek yeterlikte olması gerekmektedir Bu yeterlikleri edinmek için de meslekî eğitim almak, kendini geliştirmek ve alanla ilgili yenilikleri yakından takip etmek şarttır Bu alanda eğitimli ve yetişmiş kişilerin sayısı sınırlı olduğu için sürekli bir eleman sirkülâsyonu yaşandığı belirlenmiştir Yani, firmalar arası transferlerin olduğu, yeni eleman alımlarının yapıldığı gözlenmiştir Bu durum organizasyon hizmetleri alanında ciddî bir iş gücü ihtiyacı olduğunu göstermektedir

Bu sektördeki bazı üst düzey görevleri üniversite mezunu ve dil bilen elemanlar yerine getirir Ancak, özellikle ara kademedeki elemanlar meslekî ve teknik eğitim kurumlarında verilen eğitim programlarında yetiştirilmektedir

Organizasyon ve fuarcılık işlerinin tüm aşamalarında, konusunda uzman ve eğitimli kişilerin yer alması hayatî öneme sahiptir Bu alanda çalışma temposu çok yüksektir Bir organizasyon için birçok işin aynı anda ayarlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir Bu nedenle çalışma ekiplerindeki tüm elemanlar sorumluluklarını zamanında yerine getirmelidir İşlerin her aşamada ve önce o işi yapan kişi tarafından denetlenmesi önemlidir Özellikle fuar etkinliklerinde bütün çalışmalar fuar zamanından önce düşünülmeli ve hayata geçirilmelidir Fuar sırasında meydana gelebilecek en küçük bir aksama büyük sorunlara neden olabilir

Fuar organize etmek hem masa başında çalışmayı hem de alanda görev yapmayı gerektirir Uygulama öncesi maliyet hesaplamaları, mekânın düzenlenmesi, standların pazarlama ve satış işlemleri planlı bir şekilde yapılır Fuar alanındaki ışık ve ses sistemlerinden, giriş-çıkış güvenliğine, standların dağılımından, alanın temizliğine kadar birçok hizmet, firma tarafından sağlanır Dolayısıyla firma elemanlarının soğukkanlı, hızlı hareket eden ve çözüm üretebilen kişiler olması önemlidir

Organizasyonlarda görev alacak kişilerin taşıması gereken özellikler insanlarla kolay iletişim kurabilmek, hızlı ve doğru karar verme yeteneğine sahip olmaktır Bu alandaki meslek elemanlarının iş ve görev tanımları bellidir Ancak, uygulamada bir meslek elemanının diğer arkadaşlarının çalışmalarına yardımcı olması gerekebilir Bu noktada iş birliği ve yardımlaşmanın önemi karşımıza çıkar Hoşgörülü, sabırlı ve güler yüzlü olmak meslekî başarıyı getiren önemli özelliklerdir

Bu alanda meslekî eğitim almış kişiler sadece ülkemizde değil yabancı ülkelerde de iş bulma imkânına sahiptir Meslek elemanları özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde organizasyon hizmetleri alanında çalışabilirler