PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Maden Mühendisliği


mutfak
24.02.10, 21:29
MADEN MÜHENDİSLİĞİMaden Mühendisliği, genel tanımıyla yerkabuğunda bulunan maden yataklarını yararlı hale getiren meslek dalıdır Maden Mühendisliği ilgi alanına iki ana konu girmektedir: Cevherlerin yataktan çıkarılması ve çıkarılan cevherlerin zenginleştirilmesi

Ülkelerin madencilik politikalarının amacı, yeraltı kaynaklarını bilinçli ve en yüksek teknik düzeyde işletmek, toplumun refahına katkıda bulunmak ve çevreye zarar vermeden ülke ekonomisine sunmaktadır Bu amaca ulaşabilmek için de madencilik eğitim ve araştırmalarına önem vermek gerekmektedir Eğitimin ve araştırmaların kapsamı, yeraltı kaynaklarını bulmak, ekonomik bir şekilde kazanmak ve zenginleştirmektir Maden Mühendisliği’nin amacı, yeraltı kaynaklarının bulunması İşletilmesi, zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili sorunların çözümünde metot ve yöntemler geliştirmek, bu alanlarda hizmet verecek teknik elemanlar yetiştirmektir Maden Mühendisliği Bölümü, cevher hazırlama, maden üretme, üretim metalürjisi, kömür teknolojisi, analiz laboratuarı ile maden mühendisliği eğitim, açısından oldukça iyi bir düzeye ulaşmıştır

Dünya’da ve Türkiye’de Son yarım yüzyılda maden makinaları ve teknolojisi açısından büyük gelişmeler yaşanmıştır Maden mekanizasyonu teknolojisi sorunlarını kömür madenciliğine borçludur Bu alandaki büyük gelişme ile bedensel işçilikler azalmıştır Zaten amaç, az elemanla ve yüksek verimle uzaktan kumandalı üretim yapabilmektir Bu alandaki gelişmelerin ışığı altında “Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi” adı altında bir anabilim dalı da açılmıştır

Bölümde her türlü cevher, metal, endüstriyel hammaddeler ve kömürün hazırlanması, zenginleştirilmesi konusunda lisana, yüksek lisans ve doktora kademesinde eğitim ve araştırma yapılmaktadır

Geleneksel mühendislik dallarından biri olarak Maden Mühendisliği’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de ulusların varlıklarına katkıda bulunmak için öncü bir rolü olacaktır

Maden Mühendisleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Karayolları, Maden Dairesi, Özel Sondajcılık ve mermer işletmeleri ile büyük inşaat şirketlerinde iş bulma olanağına sahiptir

Bölüm Adı:Maden Mühendisliği

Öğretim Süresi: 4 yıl

Okutulan Dersler: Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Genel Ekonomi, Madenciliğe Giriş, Statik, Bilgisayar Programlama, Jeoloji, Dinamik, Malzeme, Mukavemet, Cevher Hazırlama Temel Prensipleri, Maden Hazırlık ve Kazı, Termodinamiğe Giriş, Minoroloji ve Petrografi, Jeofizik, Maden Yatakları, Madenlerde Havalandırma, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Elektrik Makinaları, Cevher Zenginleştirme, Maden Nakliyatı ve Su Atımı, Topografya, Sondaj Tekniği, Açık İşletme Tekniği,Flotasyon, Endüstriyel Hammaddeler, Maden Ekonomisi, Topografya, Kömür Hazırlama ve Teknolojisi, Kaya Mekaniği ve Tahkimat, Yer altı Topografyası, Maden Makinaları, Mermercilik, Maden Hukuku, İşyeri Güvenliği, Hidrometalurji dersleri okutulmaktadır

Aldığı Puan Türü ve Özellikleri: ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bölümdür