PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Uçak Bakım Teknolojisi


mutfak
21.09.09, 20:10
Havacılık, tüm dünyada sürekli gelişim hâlinde olan sektörlerden biridir Sivil ve askerî havacılık faaliyetleri ülkeler açısından stratejik öneme sahiptir Günümüzde bu alanda ulusal ve uluslararası anlamda yoğun bir rekabet vardır

Sanayileşmiş ülkeler havacılık sektörüne ilişkin özel politikalar uygulamaktadır Bu ülkelerde hava ulaşım hizmetlerinin yanı sıra uçak bakım teknolojisine de önem verilir Bu koşullarda bir ülkede havacılık sektörünün gelişmesi için alana yatırım yapılması ve nitelikli iş gücünün istihdam edilmesi gerekir

Ülkemizde ise hava taşımacılığı uzunca bir süre kamu kurumu olan Türk Hava Yolları tarafından yapılmıştır 72 yıllık geçmişi olan Türk Hava Yolları, bu alanda hizmet veren köklü bir kurumdur Özel hava yolu şirketleri ise 1990’lı yıllardan sonra kurulmuştur Yurt içi ve yurt dışında hava taşımacılığı hizmeti veren işletmelerin çoğalmasıyla birlikte uçak sayıları artmıştır Dolayısıyla bu uçakların bakım onarım işlemleriyle ilgili iş alanları da genişlemiştir

Hava trafiği, taşıma hizmetleri ve teknik alt yapı gibi unsurları içeren sivil havacılık faaliyetleri belli kurallar çerçevesinde yapılır Uluslararası uçuşlar ülkelerin hava sahalarının güvenliğini yakından ilgilendirir Bunun yanı sıra hava taşımacılığında can ve mal güvenliğinin sağlanması da önemlidir Uçakların bakım-onarım işlemleri ve bu işlemlerin yapıldığı ortamlardaki çalışma koşulları da güvenliğin bir başka boyutunu oluşturur Dünyada havacılık sektörünün kurallarını belirleyen iki otorite; ABD’de, Federal Aviation Authorities (FAA), Avrupa’da, Joint Aviation Authorities’dir (JAA) Ülkemiz 4 Nisan 2001 tarihinde Türkçe karşılığı Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi olan Joint Aviation Authorities'e tam üye olmuştur Bu tam üyelikle birlikte;
• Havacılık ile ilgili kuralların ve prosedürlerin standart duruma getirilmesi,
• Üye ülkeler arasına uçak, uçak parçası ve bakım personeli alışverişinin kolaylaştırılması,
• Sivil havacılık faaliyetlerinde en yüksek emniyet standartlarının geliştirilmesi sağlanmıştır Uçuş ekipleri ve teknik personel de uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kriterlere göre eğitilir Dolayısıyla uluslararası standartlarda eğitim almış kişiler dünyanın hemen hemen her yerinde mesleklerini icra edebilir

Uçak bakım atölyelerinde çalışan bu elemanların görevleri “uçuş emniyeti" açısından büyük önem taşır Uçak motorunun üzerinde unutulan küçük bir cıvata, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca dolarlık uçağın düşmesine neden olabilir Bu nedenle uçak bakım onarım alanında görev yapan kişilerin titiz ve dikkatli olması, disiplinli çalışması gerekir

Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında uçak bakımı alanında, motor-gövde teknisyenliği ve elektronik teknisyenliği mesleklerine yer verilmiştir Bu alanda meslekî eğitim almış kişiler uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım servislerinde teknisyen olarak görev yapar Türk Hava Yolları, hava limanları ve özel hava yolu şirketlerinde iş bulabilirler Bu alandaki iş olanakları ülkemizle sınırlı değildir Uçak bakım onarım teknisyenleri Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde çalışma imkânına sahiptirAncak, yabancı ülkelerde yaşamayı ve mesleğinde yükselmeyi hedefleyen kişilerin meslekî eğitimi başarıyla tamamlaması, alanda deneyim kazanması ve iyi derecede yabancı dil bilmesi gerekir