PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bilim Ve tarih


mutfak
19.09.09, 15:35
BİLİM VE TARİH Disiplin olarak ilk defa Batı'da 20 yüzyılın ortalarında kurulmuş olan bilim tarihi, Türkiye'de de 1952 yılında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne bağlı olarak kurulmuştur İstanbul Üniversitesi'nde ise 1984 yılında Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'nün içinde bir anabilim dalı olarak kurulmuş, 1985 - 86 öğretim yılından itibaren fakültenin çeşitli bölümlerindeki bilimin değişik dönem ve medeniyetlerde gelişmesinin ele alan lisans düzeyinde dersler açmaya başlamıştır 1989'da bölüm haline gelerek Türkiye'nin ilk bilim tarihi bölümü unvanını almıştır

Çalışma sahası çok geniş olan bilim tarihi, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar çeşitli dönem ve medeniyetlerde matematik ,astronomi ve fen bilimlerinin tarihinin tarihi gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır

Bilim tarihi bölümü ,insan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin ne zaman , nerede başladığını nasıl bir gelişim gösterdiğini,bilim felsefe -din teknoloji ilişkisini ,yöntemini bilimsel düşüncenin niteliklerini ,toplumlar arası bilim alışverişini ,Hint Çin,Mısır,Mezopotamya,Yunan ,roma ,Karanlık çağ ,İslam Dünyası Osmanlılarda Bilimsel çalışmalar ,modern çağda bilim gibi konuları inceler ve araştırır Öğrenciler ,eski Yunanca ,Latince,Arapça ve Farsça dillerinde birini öğrenmek zorundadırlar

Bölümde okutulan dersler: Bilim tarihine giriş, Matematik tarihine giriş ,Bilim Tarihi Metinleri1-2-3-4,Fizik tarihine giriş 1-2-3-4 Bilim tarihi Araştırma ve usulleri Türk İslam Bilim Tarihi Araştırma ve Usulleri,Fen ve Sosyal Bilim tarihi Bilim gazeteciliği ,Teknoloji tarihi Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Bilim